Hvad er coaching?

 

Coaching er en professionel samtale, hvor du får hjælp til at se dine udfordringer i et nyt perspektiv. Du får hjælp til at se muligheder frem for begrænsninger, så du i højere grad kan leve et liv, der er i overensstemmelse med dig og dine værdier. Du lærer dig selv at kende på en ny måde og bliver god til at arbejde hen imod positive mål for dig selv.

 

Grundtanken i coaching er, at alle selv har løsningen på deres udfordringer og problemer. Derfor handler coaching ikke om at modtage gode råd. I stedet for finder du gennem spørgsmål fra mig frem til dine egne løsninger.

 

I et coachingforløb vil vi begynde med sammen at få et overblik over, hvad din situation er, og hvad der forhindrer dig i at være tilfreds med dit liv. Efter den første afklaring skal vi i fællesskab finde et mål for vores samtale/r. For en ting er at vide, hvad man ikke vil, men for at få gang i en proces er det vigtigt at vide, hvad man vil i stedet for.

 

I et coachingforløb arbejder vi sammen om at få afklaret:

  • hvad din udfordring helt konkret er
  • hvad du gerne vil opnå, og hvad din motivation er
  • hvad der holder dig tilbage
  • hvordan du helt konkret, når hen til det, du vil

 

Coaching er ikke terapi, og du må derfor ikke lide af en psykisk sygdom, som du ikke er i behandling for, hvis du vil begynde i et coachingforløb hos mig.

Billede1