Faglig hjælp i dansk og matematik

Jeg tilbyder faglig hjælp til børn og unge i folkeskolen, der har brug for et fagligt løft eller mere målrettet forberedelse til afgangsprøverne i dansk og matematik.

Pris: 300 kr. for en time for en person

350 kr. for en time for to personer

 

#HelleSørensen  #Ungecoaching  #faglighjælp